Annunci
Skip to content

Tag: Kaleb Tarczewski

Kaleb Tarczewski, Olimpia Milano Roster
Opinioni 0

Un semplice giudizio sul roster dei #meninred | Kaleb Tarczewski

Prosegue il nostro consueto appuntamento estivo con “un semplice giudizio del roster” dei #meninred. Parliamo di Olimpia Milano Roster, tocca a Kaleb Tarczewski

Annunci